Psychosociale therapie, Coaching en Counseling

Psychosociale therapie helpt u anders om te gaan met de problemen die u ervaart. O.a. door te zoeken naar een ander perspectief en door te leren hoe gedachten en gevoelens met elkaar verbonden zijn. Tijdens de consulten gaan we hiermee aan de slag en onderzoeken we welke (onderliggende) patronen meespelen bij de klachten. De therapie is cliëntgericht en sluit aan bij de fase van het proces. Naast de ondersteunende gespreksvoering, kan er ook gebruik gemaakt worden van diverse interventies zoals:

  • werken met beelden (kaarten, symbolen, tekeningen, visualisaties)
  • ademhalings- of ontspanningsoefeningen (mindfulness)
  • schrijfopdrachten (autobiografisch schrijven, thema-opdrachten)

Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de consulten geheel / gedeeltelijk buiten de praktijk te laten plaatsvinden (wandelcoaching). Buiten coachen heeft veel voordelen. Het in beweging zijn is goed voor de (mentale) gezondheid, werkt stress verlagend en maakt het praten voor veel mensen iets makkelijker. Ook het betrekken van de omgeving en natuur bij het gesprek, kan soms mooie inzichten opleveren.
Door de gesprekken en interventies leert de u gaandeweg uw problemen beter te hanteren en veerkrachtiger om te gaan met tegenslagen.

‘De meest beknopte omschrijving van de aangeboden vorm van hulpverlening en counseling is: een ander helpen zichzelf te helpen. De begeleider zoekt samen met de cliënt naar meer mogelijkheden, zodat de hulp vragende zelf een hem (haar) bedreigend probleem beter kan formuleren, hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. Men richt zich bij degene die om advies vraagt op de totale mens en niet alleen op het probleem als zodanig’. (meer info over psychosociale begeleiding is te vinden op: www.spso.nl).

Tarieven

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW, www.lvpw.nl). De psychosociaal therapeuten die geregistreerd staan bij de LVPW voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De praktijk is tevens aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ.
Als LVPW-lid ben ik aangesloten bij Geschillencommissie SCAG. Tevens val ik onder tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Binnen mijn praktijk ga ik zeer vertrouwelijk met persoonlijke gegevens conform de AVG-wetgeving.

Consulten worden (deels) vanuit de (aanvullende) verzekering vergoed. Klik hier voor de lijst van zorgverzekeraars die psychosociale zorg vergoeden.

NB: ivm de corona-maatregelen kan de afspraak kort van tevoren (kosteloos) worden afgezegd bij verkoudheidsklachten, hoest, koorts (of bijv. bij klachten van huisgenoten).

Kennismakingsgesprek (20 min) gratis
Kort consult (< 30 min) 47,50 euro
Consult (1 uur) 75 euro

 

logoLVPWRGB-klein

 

BewarenBewarenBewaren

Bewaren

Bewaren